Stadii

La baza stadializării stă înţelegerea dezvoltării oricărei tumori maligne.

Într-un anumit organ sau ţesut, anumite celule care proliferează în mod haotic, necontrolat duc la formarea unei tumori–tumora primară T, care poate avea diverse dimensiuni şi raporturi cu ţesuturile din jur. În mod convenţional tumorile au fost clasificate în funcţie de caracteristicile lor în categoriile 0, Tis 1, 2, 3, 4.

Pe măsură ce tumora primară creşte e posibilă migrarea celulelor maligne pe calea sistemului limfatic, către ganglionii regionali (din vecinătatea tumorii) notaţi cu N. În funcţie de tipul tumorii, numărul de ganglioni invadaţi de celulele maligne şi sediul lor, putem întâlni categoriile N: 0, 1, 2, 3.
Celulele maligne de la nivelul tumorii primare pot pătrunde nu numai în sistemul limfatic al organismului, dar şi în sistemul sanguin prin care se pot răspândi oriunde în corp, uneori la mare distanţă de sediul iniţial, determinând astfel apariţia de tumori sau leziuni aşa-zis secundare, adică metastaze, notate cu M în sistemul TNM. Categoriile de M sunt: 0, 1.

În stadializarea unor tumori se utilizează şi categoria G - care defineşte gradul de diferenţiere al tumorii, sau altfel spus cât de mult diferă ea de ţesutul normal în care a apărut. Categoriile G sunt 1, 2, 3, 4 (în care diferenţierea scade, iar gravitatea creşte: de la G1 la G4).

Sistemul TNM‑aprobat de UICC (International Union Against Cancer) este utilizat şi în România.

Pe documentele medicale ale fiecărui pacient oncologic, trebuie să se regăsească atât diagnosticul de boală malignă, cât şi stadiul bolii conform TNM, cu precizarea clară a categoriilor T, N şi M, după efectuarea tuturor investigaţiilor necesare.

Categoriile T, N, M sunt explicate în tabelele următoare:

Tumora primară T

TX Tumora primară nu poate fi evaluată.
T0 Nu există tumoră primară decelabilă cu mijloacele folosite.
Tis Carcinom in situ – un cancer incipient, intraclinic (nedetectabil clinic sau cu mijloace uzuale paraclinice).
T1, T2, T3, T4 Pentru fiecare localizare a cancerului, anumite mărimi şi caracteristici ale tumorii, o plasează în categoria 1 - cea mai mică, mai puţin extinsă - până la categoria 4 - cea mai mare, mai extinsă.

Ganglionii regionali (nodulii limfatici) N

NX Nu pot fi evaluaţi.
N0 Nu există ganglioni regionali invadaţi malign.
N1, N2, N3 Există ganglioni regionali invadaţi de la 1-cel mai mic număr şi dimensiunile cele mai mici-până la categoria 3 care înseamnă cel mai mare număr sau cu cele mai nefavorabile caracteristici.

Metastazele (leziunile secundare, la distanţă) M

MX Leziunile la distanţă nu pot fi evaluate.
M0 Nu există leziuni la distanţă, cancerul nu s-a răspândit la alte organe sau ţesuturi.
M1 Exista metastaze la distanţă, care vor fi notate cu prescurtări ale numelui organului afectat exemplu: M1-hep=metastaze
hepatice, M1-pul=metastaze pulmonare etc.

Stadiul bolii este rezultatul combinării categoriilor T, N şi M, şi deşi există o multitudine de variante, diferite de la o localizare la alta a cancerului, extensia bolii fiecărui pacient se poate aprecia în 5 stadii descrise mai jos:

Stadiul bolii definire.

Stadiul 0 Carcinom in situ – cancer depistat foarte precoce la nivel microscopic, în general cu prognostic foarte bun.
Stadii I, şi II Stadii incipiente de boală în care există o tumoră depistată şi posibili ganglioni regionali invadaţi, dar în general extensia e redusă şi prognosticul favorabil.
Stadiu III Stadiu avansat, de obicei cu tumori de mari dimensiuni şi/sau mulţi ganglioni invadaţi, sau cu alte caracteristici de gravitate.
Prognostic mai puţin favorabil, foarte diferit ca evoluţie, în funcţie de localizarea tumorii primare.
Stadiu IV Cancerul s-a răspândit în organism şi a dus la apariţia de metastaze (leziuni secundare la distanţă de tumora primară) în unul sau mai multe organe sau ţesuturi.
Prognostic rezervat, nefavorabil
În cazul multor localizări, pentru precizarea mai exactă a extensiei bolii, după numărul care defineşte stadiul (I, II, III, IV), apare şi o literă A, B, C- gravitatea crescând de la A la C.